صفحه اصلی
معرفی دانشگاه
اخبار دانشگاه
قوانین و آیین نامه ها
پیوندها
ارتباط با ما
نقشه سایت
Fa En Fa En
Example Frame


تاثیربه کارگیری عوامل مجرب در شرکتهای آسانسوری

با مطرح شدن بحث رتبه بندی شرکتهای آسانسوری ، عوامل مختلفی در این رتبه بندی تاثیر گذار است که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار به کارگیری از نیروهای مجرب در شرکتهای آسانسوری است . استفاده از نصابان آموزش دیده و تائید صلاحیت شده با تجربه بسیار اهمیت دارد . بدیهی است اگر بهترین تجهیزات به طور صحیح مونتاژ نگردد ، دستگاه همواره دچار مشکل و استهلاک مستمر می باشد . ملاک رتبه بندی نصابان نیز با توجه دوره های آموزشی گذرانده و تجربیات عملی آنهاست . شرکتها برای افزایش رتبه خود نیاز به عوامل فنی با رتبه های بالا دارند ، در همین خصوص رقابتی بوجود خواهد آمد و افرادی که دارای رتبه های بالاتری هستند ، موفقتر خواهند بود و فضای اشتغال برای آنها افزایش پیدا می کند .

صفحه بعدی 1 2